India – en annen verden

Artikkel

Den som vil forstå India, må belage seg på en lang reise i både tid og rom. Slik innleder Torbjørn Færøvik sin bok India. Stevnemøte med skjebnen (1). Den anbefales til alle som vil gjøre seg bedre kjent med dette fascinerende landet, eller kontinentet, som Columbus aldri fant, men som Vasco da Gama besøkte i 1498. Kanskje ble også han møtt av fiskere i små trebåter, slik fagutvalget i Aplf gjorde under sin studiereise i Kerala vinteren 2002 (2). Upåvirket av moderne båtbyggerkunst og nyvinninger innen internasjonal fiskeriforskning setter fiskerne fortsatt sine garn slik de har gjort det i århundrer. De er sannsynligvis lite opptatt av datarevolusjonen som pågår i Bangalore, eller den brutale industriveksten i Mumbai, men de har et sterkt forhold til sin religion og sine kulturelle røtter. I Kerala, som i de fleste områder av India, lever hinduisme, islam, buddhisme og kristendom side om side og setter sitt tydelige preg på omgivelsene og menneskene.

Det var her i det sørvestlige hjørne av India at norske bistandsarbeidere fra 1953 til 1963 forsøkte å introdusere motoriserte fiskebåter for å bedre fiskerfamilienes levekår. Prosjektet ble dessverre ingen ubetinget suksess. Kanskje manglet bistandsarbeiderne kunnskap om det området de arbeidet i. Men de forstod i alle fall betydningen av rent drikkevann, utdanning og en fungerende helsetjeneste. Under vår studiereise fant vi restene av det norske helsesenteret som ble bygd i Neendakara, og til vår store overraskelse er det fortsatt mange som snakker varmt om norske helsearbeideres innsats i 1950- og 60-årene (2). Ideen om en offentlig, desentralisert primærhelsetjeneste har slått rot i Kerala.

Svein Steinert

Mette Brekke

Fagutvalget i Aplf

Den norske lægeforening

Postboks 1152 Sentrum

0107 Oslo

Anbefalte artikler