Sentralstyrets møteplan 2002

Artikkel

Torsdag 14. februar–lørdag 16. februar

Arbeidsmøte, Losby Gods

Tirsdag 26. februar

Legenes hus

Onsdag 20. mars

Legenes hus

Torsdag 25. april kl 17–fredag 26. april kl 16

Lederseminar for fylkesavdelingene, yrkesforeningene ogspesialforeningenes fellesutvalg

Torsdag 23. mai

Halvdagsmøte etter nordisksentralstyremøte i Bergen

Tirsdag 4. juni

Sentralstyremøte Tromsø

Onsdag 5. juni–fredag 7. juni

Landsstyremøte i Tromsø

Onsdag 21. august

Legenes hus

Torsdag 3. oktober

Legenes hus

Torsdag 7. november

Legenes hus

Fredag 13. desember

Legenes hus

Anbefalte artikler