Legefakta

Artikkel

Nmf-medlem

Tidl. Nmf-medl.¹

Totalt

Prosent Nmf-medl.

Univ. i Oslo

791

90

1 124

70

Univ. i Bergen

697

60

967

72

NTNU Tr.heim

432

40

569

76

Univ. i Tromsø

379

48

514

74

Norge totalt

2 299

238

3 174

72

Ungarn

250

51

480

52

Polen

219

37

348

63

Tyskland

249

29

295

84

Danmark

83

22

194

43

Irland

69

15

128

54

Australia

27

6

76

36

Storbritannia

42

7

66

64

Sverige

17

21

60

28

Tsjekkia

39

5

59

66

Nederland

29

5

44

66

Malta

7

1

11

64

USA

0

1

6

0

Østerrike

6

1

4

100

Italia

3

0

4

75

Spania

0

1

3

0

Island

0

0

3

0

Belgia

0

0

2

0

Frankrike

0

1

1

0

Sveits

0

0

1

0

Afrika

0

0

1

0

Andre

0

2

25

0

Utlandet totalt

1 040

205

1 811

57

Totalt

3 339

443

4 985

67

  • ¹ Utmeldte av Nmf som fortsatt er medisinstudenter.

  • Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-medlemmer), de medisinske fakultetene (medisinstudenter i Norge per august 2001) og Statens lånekasse for utdanning (foreløpige, ikke offisielle tall per 1.1. 2002 for medisinstudenter i utlandet i studieåret 2001–02 med støtte fra Lånekassen). De endelige tallene for medisinstudenter i utlandet vil erfaringsvis bli høyere, spesielt i Tyskland og Sverige.

  • Se også Internett: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Anbefalte artikler