Leger med sigar og hund

Artikkel

Dette bildet er tatt i Rikshospitalets hage i Akersgaten i Oslo, og tilhører Rikshospitalet. Fotograf er angitt: O. Væring, Christiania.

Svak blyantskrift på passepartouten kombinert med Norges Leger (1) gjorde det mulig å identifisere de avbildede leger. Fra venstre ser vi Hjalmar August Schiøtz (1850 – 1927), Christopher Blom Leegaard (1851 – 1921), Richard Hilarius Klem (1845 – 1914), Fredrik Georg Gade (1855 –  1933), Alexander Ludvig Normann Malthe (1845 – 1928), Johan Karl Unger Vetlesen (1851 – 1914) og Nikolai Lauritz Hesselberg Grønstad (1846 – 1900). Den staselige hunden vites ikke navnet på, men den tilhørte åpenbart Vetlesen, det er han som holder den fast med beina. Ellers har de fleste også et fast grep om sigaren.

Når er bildet tatt? Det ser ut som om nevnte herrer befant seg på samme tid ved Rikshospitalet i 1880-årene, så fotografiet stammer tydeligvis fra denne perioden. Og alle hørte med blant den tids høvdinger innen norsk medisin.

Hvorfor dette bildet utenpå Tidsskriftet? Bare for å minne om at mange synes slike gamle bilder både er interessante og morsomme. Men de er betydelig mer interessante og morsomme dersom vi vet hvem som er avbildet og når bildet er tatt. I dette tilfelle lot det seg altså gjøre å foreta en identifikasjon, men det er ikke alltid. Norsk medisinsk historie omfatter en overflod av udaterte fotografier av navnløst helsepersonell, gjerne avbildet på en trapp. Sørgelige saker, hvor mye mer nytte hadde vi ikke hatt av bildene om vi hadde visst hvem, hva og når? Det gamle ord at om hundre år er allting glemt, gjelder ikke for fotografier. Det passer bedre å si: Neste år er allting glemt.

Moralen: Gjør noen notater, og du har langt større glede av bildene!

Øivind Larsen

Anbefalte artikler