Stor utskifting blant fylkeslederne

Artikkel

Fra 1.1. 2002 vil følgende lede fylkesavdelingene:

Oslo legeforening

Torunn Janbu

Akershus legeforening

Arne Johannes Hjemmen

Østfold lægeforening

Svein Rønsen

Hedmark lægeforening

Hans Arvid Øberg (ny)

Oppland legeforening

Arild Tandberg (ny)

Buskerud lægeforening

Anne Larsen

Vestfold lægeforening

Telemark lægeforening

Terje Keyn (ny)

Aust-Agder lægeforening

Rolf Hamran

Vest-Agder legeforening

Ole Bjørn Kittang (ny)

Rogaland legeforening

Knut R.Slinning (ny)

Hordaland legeforening

Sigrun Solberg

Sogn og Fjordane legeforening

Hallvard Wannag Sele (ny)

Møre og Romsdal legeforening

Ottar Grimstad (ny)

Sør-Trøndelag legeforening

Thomas Johansson (ny)

Nord-Trøndelag legeforening

Marit Kverkild (ny)

Nordland legeforening

Knut Øystein Kjerpeseth

Troms legeforening

Jan Norum (ny)

Finnmark legeforening

Tor Øystein Seierstad (ny)

Norsk medisinstudentforening

Øyvind Østerås

Anbefalte artikler