Sterkere satsing på medlemmene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Magne Nylenna

– Legeforeningen er først og fremst en medlemsorganisasjon, og vi vil øke oppmerksomheten mot enkeltmedlemmer ved å yte god service og kundebehandling, ved å utvikle nye tilbud og ved å profilere foreningen positivt, sa Magne Nylenna da han møtte Legeforeningens ansatte på sin første dag som generalsekretær.

– Legeforeningen er ikke bare en fagforening, den er også en medisinsk-faglig forening. Dette ønsker jeg skal gjøres tydelig for medlemmene, for samfunnet og for de ansatte, sa Nylenna.

– Jeg har lyst til å sette et stetoskop på Legeforeningen og ønsker å synliggjøre all aktivitet som drives, spesielt innenfor spesialforeningene som er en skjult del av Legeforeningens virksomhet, sa han.

Som et konkret medisinsk-faglig tiltak vil de ansatte få tilbud om månedlige forelesninger med temaer knyttet til legevirksomhet og helsevesen.

Anbefalte artikler