Rapportering om spesialistutdanningen for 2001

Ingunn Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

I de generelle bestemmelser for spesialistutdanningen § 9 er som kjent alle utdanningsinstitusjoner pålagt en årlig rapportering om sin utdanningsvirksomhet. Rapportene vil bli vurdert av spesialitetskomiteen for den enkelte spesialitet.

Sekretariatet sender i disse dager ut rapporteringsskjemaet for 2001 til utfylling og retur med ønskede vedlegg.

Innleveringsfristen er satt til 1.3. 2002.

Av hensyn til spesialitetskomiteenes arbeidsbyrde ber vi om at sykehusavdelingene v/utdanningsutvalg og ansvarlig overlege prioriterer dette arbeidet og overholder fristen som er satt for retur av rapportene.

Anbefalte artikler