Leger i styrene i helseforetakene

Artikkel

Helse Nord

Regionalt helseforetak – ansattrepresentant i styret

Stig-Arild Stenersen, Nordland sentralsykehus, Barneavdelingen

Helse Finnmark HF

Vibeke Rieber Seierstad, Kirkenes sykehus, Kirurgisk avdeling

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Bodil Nelly Langbakk, Regionsykehuset i Tromsø, Klinisk kjemisk avdeling

Helse Nor Tro HF

J. Arve Kristiansen, Harstad sykehus, Spesialistpoliklinikken

Helse NSS HF

Jørgen Sigurd Hansen, Nordland sentralsykehus, Anestesiavdelingen

Helse Helgeland HF

Gunnleiv Birkeland, Vefsn sykehus, Kirurgisk avdeling

Helse Midt-Norge

Regionalt helseforetak – ansattrepresentant i styret

Helge Haarstad, Regionsykehuset i Trondheim, Kreftavdelingen

Helse Nordmøre-Romsdal HF

Steinar Dahl, Fylkessjukehuset i Molde, Kirurgisk avdeling

HF Sunnmøre

Gunnar Roald, Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, Avdeling for anestesiologi

Regionsykehuset i Trondheim og Røros sykehus

Stein Samstad, Regionsykehuset i Trondheim, Medisinsk avdeling

Helseforetaket OSS

Ivar Hidle, Regionsykehuset i Trondheim, Revmatologisk avdeling. Vararepresentant Jon Langtind

Psykisk Helsevern og sosiale tjenester

Jon Helle, Psykiatrisk poliklinikk Haukåsen og S/V. Vararepresentant John Christian Fløvig

RIT 2000

Ingen representant

HF Nord-Trøndelag

Kristian Hveem, Innherred sykhus, Medisinsk avdeling

Helse Vest

Regionalt helseforetak – ansattrepresentant i styret

Øyvind Watne, Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, Psykiatrisk klinikk

Helse Stavanger HF

Svein Skeie, Sentralsjukehuset i Rogaland, Medisinsk avdeling

Helse Fonna HF

Helge Mo, Fylkessjukehuset i Haugesund, Barneavdelingen

Helse Bergen HF

Håvard Skeidsvoll, Haukeland Sykehus, Nevrologisk avdeling

Helse Førde HF

Petter Bugge, Fylkessjukehuset på Nordfjordeid, Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Helse Sør

Regionalt helseforetak – ansattrepresentant i styret

Terje Bjørn Keyn, Telemark sentralsjukehus, Klinikk for akuttmedisin

Sykehuset Buskerud HF

Petter Broch, Buskerud sentralsykehus, Psykiatrisk avdeling

Ringerike sykehus HF

Britt-Marie Berling, Ringerike sykehus, Anestesiavdelingen

Helse Blefjell HF

Vagn Reinicke, Rjukan sykehus, Medisinsk avdeling

Sykehuset i Vestfold HF

Bjørn H. Halvorsen, Sentralsykehuset i Vestfold, Barnesenteret

Spesialsykehuset for rehabilitering HF

William R. Glad, Kongsgård sykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Psykiatrien i Vestfold

Brit Hunstad, Sandefjord DPS

Sykehuset i Telemark HF

Ikke valgt ansattrepresentanter

Aust-Agder sjukehus HF

Olav Knudsen-Baas, Aust-Agder sentralsykehus, Psykiatrisk avdeling

Vest-Agder sykehus HF

Jan Eldor Jørgensen, Vest-Agder sentralsykehus, Anestesiavdeling for akuttmottak

Lister sykehus HF

Christian Stremme, Lister sykehus,

Anestesiavdelingen

Rikshospitalet HF

Ingen representant. Vararepresentant Geir Kjetil Røste

Det Norske Radiumhospital HF

Johan Bjerner, Det Norske Radiumhospital, Sentrallaboratoriet

Spesialsykehuset for epilepsi HF

Per Brandt-Hansen, Statens senter for epilepsi, Tuberøs sklerose kompetansesenter. Vararepresentant Sverre Andresen

Helse Øst

Regionalt helseforetak – ansattrepresentant i styret

Kåre Løvstakken, Ullevål universitetssykehus, Ambulansetjenesten/AMK-avdeling

Sykehuset Østfold

Jon Lunde, Sykehuset Østfold, Barneavdelingen

Psykisk helsevern Østfold

Inger Kristin Aase, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Vararepresentant Jarle Johansen

Ullevål universitetssykehus

Edmund Søvik, Ullevål universitetssykehus,

Hjerteradiologisk avdeling

Aker universitetssykehus

Dag Berild, Aker universitetssykehus, Avdeling for stoffskiftesykdommer og infeksjonsmedisin

Sunnaas sykehus

Ingen representant. Vararepresentant Per Egil Østen

Barne- og ungdomspsykiatri Oslo

Pål Zeiner, Barne- og familieetaten, SBU-Barnepsykiatrisk klinikk. Vararepresentant Berit Grøholt

Sentralsykehuset i Hedmark

Sissel Bergaust, Sentralsykehuset i Hedmark, Barneavdelingen

Kongsvinger sjukehus

Karl Otto Olsen, Kongsvinger sjukehus, Radiologisk avdeling

Sanderud Sykehus

Helge Haugerud, Sanderud sykehus, Avdeling B Attføring/Rehabilitering

Akershus universitetssykehus

Ingen representant. Vararepresentant Erik Høiskar

Bærum sykehus

Jan C. Wexels, Bærum sykehus, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi

Ski sykehus

Ingen representant. Vararepresentant Franz W. Vaagenes

Blakstad sykehus

Asbjørn O. Korsvoll, Blakstad sykehus, Klinikk for allmennpsykiatri

Oppland sentralsykehus

Torleiv Svendsen, Oppland sentralsykehus, Nevrologisk avdeling

Tynset sjukehus

Ole Christen Haanæs, Tynset sjukehus, Medisinsk avdeling

(Sist oppdatert 7.12. 2001)

Anbefalte artikler