Legefakta

Artikkel

Statsborgere fra

29.11. 2000

5.12. 2001

% økning

Norge eller ukjent

13 285

13 884

4,5

Sverige

671

701

5,2

Danmark

320

335

4,7

Island

127

119

– 6,3

Finland

80

86

7,5

Totalt Norden utenom Norge

1 198

1 246

4,0

Tyskland

487

582

19,5

Nederland

74

77

4,1

Storbritannia

45

47

4,4

Frankrike

27

31

14,8

Østerrike

20

21

5,0

Belgia

18

20

11,1

Italia

18

19

5,6

Spania

13

14

7,7

Irland

5

5

0,0

Hellas

4

4

0,0

Portugal

5

5

0,0

Luxembourg

1

1

Totalt EU utenom Norden

715

824

15,2

Bosnia-Hercegovina

68

72

5,9

Irak

35

61

74,3

Polen

47

53

12,8

Jugoslavia

37

49

32,4

Russland

32

38

18,8

USA

26

26

0,0

Iran

22

26

18,2

India

21

26

23,8

Pakistan

14

20

42,9

Litauen

15

16

6,7

Sri Lanka

13

14

7,7

Bulgaria

4

11

175,0

Romania

9

9

0,0

Canada

9

9

0,0

Etiopia

7

8

14,3

Sveits

7

8

14,3

Tyrkia

6

7

16,7

Kroatia

5

7

40,0

Estland

5

7

40,0

Egypt

5

7

40,0

Sudan

5

7

40,0

Kina

6

6

0,0

Cuba

4

6

50,0

Ungarn

2

6

200,0

Syria

4

5

25,0

Andre utenlandske

61

66

8,2

Totalt utenom EU og Norden

469

570

21,5

Totalt utenlandske

2 382

2 640

10,8

Totalt alle

15 667

16 524

5,5

  • Kilde: Dnlfs legeregister.

  • Merk at tallene også inkluderer leger som ikke er medlemmer av Den norske lægeforening.

  • Se også Legefakta i nr. 28–30/2001.

Anbefalte artikler