Legefakta

Artikkel

Medisinstud.

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

1 124

56,0

44,0

Univ. i Bergen

967

55,7

44,3

NTNU Trondheim

569

55,4

44,6

Univ. i Tromsø

514

58,9

41,1

Norge totalt

3 174

56,3

43,7

Nmf-medlem

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

791

57,9

42,1

Univ. i Bergen

696

56,5

43,5

NTNU Trondheim

432

57,6

42,4

Univ. i Tromsø

379

60,7

39,3

Norge totalt Nmf

2 298

57,9

42,1

Ungarn

248

47,6

52,4

Tyskland

251

58,2

41,8

Polen

218

49,1

50,9

Danmark

83

66,3

33,7

Irland

69

73,9

26,1

Storbritannia

42

69,0

31,0

Tsjekkia

38

39,5

60,5

Australia

27

51,9

48,1

Nederland

29

51,7

48,3

Sverige

18

44,4

55,6

Malta

7

28,6

71,4

Østerrike

6

33,3

66,7

Italia

3

0,0

100,0

Utlandet tot. Nmf

1 039

54,1

45,9

Totalt Nmf-medl.

3 337

56,7

43,3

Anbefalte artikler