Frykter oppblomstring av psykiske problemer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Bjarte Stubhaug, Anders Skuterud, Bjørn Amundsen, Einfrid Halvorsen, Tor Øystein Vaaland. Foto L.B. Johannessen

Bakgrunnen for pressekonferansen var NRK-programmet Kjemi eller terapi? i den nye serien Faktor som ble sendt 2. januar i år.

I programmet hevdet psykolog Ellen Kolsrud Finnøy at medikamentbruk mot psykiske lidelser fører til en ansvarsfraskrivelse som igjen ødelegger menneskers evne til å takle egne problemer og at samfunnet kommer til å betale en høy pris for medikamentbruken mot psykiske lidelser. Hun mente at psykofarmaka er et onde, og at psykoterapi er umulig såfremt ikke pasienten er medikamentfri. Ellen Kolsrud Finnøy, som er forfatter av boken Dødelig terapi (1), presenterte i programmet sitt terapeutiske ståsted uten at fagmiljøene fikk komme tilstrekkelig til orde med motforestillinger.

Ensidig og bakstreversk

– NRK lar synspunktene til Ellen Kolsrud Finnøy om medikamentbruk innen psykiatrien, komme frem på en svært ensidig måte, sa leder i Norsk psykiatrisk forening, Bjarte Stubhaug. Med støtte fra flere mente han at dette både er uheldig og dårlig gjort mot faget og brukerne. Ekspertene frykter oppblomstring av psykiske problemer og andre uforutsette virkninger dersom psykisk syke kutter ut medisinene.

– Jeg er skuffet over NRKs fremstilling, som gir et inntrykk av at all medisinering er farlig, sa nestleder i Norsk Psykologforening Anders Skuterud. – Selv om ingen kan si det ikke er gjort feilbehandlinger i forbindelse med medisinering, burde det likevel vært lagt inn en advarsel i programmet om at medisineringen ikke kan stoppes uten at lege konsulteres, sa Skuterud.

– Å fremstille psykiatere kun som pilletrillere og psykologer kun som samtalepartnere, gir gjenklang av diskusjoner som foregikk på 1970-tallet, sa Bjarte Stubhaug. Han mente at psykolog Finnøys oppfordring om å kaste medisinene, er en selvrettferdig, korsfareraktig fanatisme og mente også at det var spesielt at NRK som statskanal, lot hennes budskap komme frem helt uten mulighet til korrigering fra andre.

– Psykiatri er et område som i mange år har vært preget av tro og overtro. Å behandle psykiske lidelser, er ikke et ja eller nei til medisiner, men et både – og. Et helhetlig tilbud må være en kombinasjon av medikamenter, samtaleterapi og sosiale støttetiltak, sa Stubhaug.

– Vi har en lang vei å gå, særlig når det gjelder informasjon om moderne behandling, men en nylig utgitt veileder i behandling av schizofreni er et viktig bidrag (2). Veilederen er utgitt av Helsetilsynet mens Norsk psykiatrisk forening står for det faglieg innholdet. Slike publikasjoner bør oppdateres jevnlig og gjerne i samarbeid med andre organisasjoner, fremholdt han.

Frykter konsekvensene

Bjørn Amundsen fra pasientorganisasjonen Hieronymus og Einfrid Halvorsen, generalsekretær i Mental Helse Norge, fryktet konsekvensene av det de kalte ensidig kritikk av rådende behandlingsregimer. – Jeg trodde vi var ferdige med «kast dopet»-propagandaen, sa Amundsen som også la vekt på at pasienter med alvorlige sinnslidelser fratas et håp når TV-programmets budskap var at medisinering fører til ødelagte mentale funksjoner. – Vi er redd oppfordringen om å kutte medisinene, kan føre til flere selvmord, sa Bjørn Amundsen.

Einfrid Halvorsen sa hjelpetelefonen hadde hatt unormalt stor pågang natten etter at programmet ble vist. – Mange pasienter forteller om skyldfølelse fordi de bruker medisiner, og pårørende, som er i en svært vanskelig situasjon fra før, får det enda vanskeligere når slike oppfordringer om å kaste medisinene kommer, mente Halvorsen.

Tor Øystein Vaaland, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, etterlyste en åpen debatt om det han beskrev som aggressiv markedsføring fra legemiddelindustriens side.

Anbefalte artikler