Røykfrie serveringssteder rett rundt hjørnet?

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Richard Knoff, Terje Hoel, Eva Bjøreng og Tore Sanner er fornøyd med at størstedelen av befolkningen er positive til røykfrie utesteder. Foto L.B. Johannessen

Tallene ble lagt frem på en pressekonferanse om røykfrie serveringssteder i regi av samarbeidsorganet Tobakksfritt, som står bak undersøkelsen som er utført av Opinion AS.

Mange dødsfall

Listen over antall dødsfall som skyldes kreft i hele Norden, toppes av mannlige hotell- og restaurantarbeidere. Gruppen har også høyest hyppighet av lungekreft og kreft i urinblæren.

– Ca. 30 av 1 000 restaurantarbeidere vil dø av lungekreft eller hjerteinfarkt, sa Tore Sanner, leder av Tobakksfritt.

Han viste til en undersøkelse fra California der alle barer og puber nå er helt røykfrie. Helsetilstanden til serveringspersonalet ble målt en måned før og en måned etter at tiltaket ble igangsatt. Resultatene viste at 74 % hadde luftveissymptomer før tiltaket, to måneder etter gjaldt det 32 %. 77 % klagde over irritasjon i øyne, nese og hals før tiltaket, kun 19 % etter.

Psykolog Richard Knoff har gjort en undersøkelse for Statens tobakksskaderåd om holdninger og atferd blant tilsynsmyndigheter, eiere og publikum. Undersøkelsen viste at ca. en tredel av de som var med i undersøkelsen går månedlig på restaurant eller kafé og ca. en firedel på pub. Av dagligrøykerne sier 16 % at de ville gått ut sjeldnere dersom reglene for røyking ble fulgt, mens 12 % av de som aldri røyker, sier de ville gått ut oftere. Han konkluderer med at kampen om holdninger langt på vei er vunnet når det gjelder restauranter og til dels kafeer, mens problemet først og fremst er å finne i barer, puber og klubber.

Yngre er mest negative

Informasjonssjef i Legeforeningen og nestleder i Tobakksfritt, Ellen Juul Andersen, presenterte helt ferske tall fra en undersøkelse foretatt av Opinion AS om folks holdning til røykfrie restauranter, puber og barer. I alt 1 001 personer, 489 menn og 512 kvinner var spurt. Det var 24 % dagligrøykere blant de spurte. 61 % hadde aldri røykt. Nærmere 60 % av de spurte er positive til røykfrie utesteder.

Aldersgruppen under 30 år er minst positive. 59 % av mennene under 30 år og 55 % av kvinnene i denne aldersgruppen er negative til helt røykfrie utesteder. – Dette tyder på at arbeidet bør konsentreres mot denne gruppen, sier Juul Andersen.

Når det gjelder røykfrie restauranter med egne røykerom der drikke kan medtas, svarer 54 % av dem som røyker daglig og 77 % av dem som aldri røyker, at de er positive til dette. – Dette er positivt, sier Juul Andersen, fordi slike røykerom gjør at personalet kan skjermes.

Bransjen er positiv

Eva Bjøreng, informasjonsdirektør i Reiselivsbedriftenes Landsforening, påpekte at sigarettrøyk fører til mye ødelagt inventar. Hun tror at de seriøse i bransjen vil tjene på et røykeforbud. Mange investerer i dyre ventilasjonsanlegg som de må ta igjen ved høyere priser. Hun sa at næringen ikke kan ta ansvar for at røykeforbud blir innført, men at det er et politisk spørsmål.

Jens Hoel, forbundsleder i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet, ønsker røykfrie serveringssteder velkommen. Forekomsten av dødsfall blant restaurantarbeidere vil bety at 750–900 vil dø pga. passiv røyking. – Dette kan vi ikke akseptere, sier han. Hoel er mest opptatt av at brudd på røykeloven skal straffes.

Bransjen er negativ til egne røykerom. I noen lokaler vil det ikke være mulig å innføre dette, og personalet vil dessuten få for dårlig kontroll over gjestene, mener han. Det er også noen tekniske problemer knyttet til en slik mellomløsning. Et totalforbud vil være mye billigere for bransjen, mener Hoel og understreker at det haster med å ta neste skritt.

– Folk må ha noe å forholde seg til, og vi vil gjerne være med på denne prosessen, sier han.

Anbefalte artikler