Legefakta

Artikkel

Medlemmer av Norsk Medisinstudentforening (Nmf) og medisinstudenter totalt i Norge og i utlandet etter studieland per 19.3. 2001

Nmf-medlem

Tidl. Nmf-medlem¹

Totalt

Prosent Nmf-medlemmer

Univ. i Oslo

842

79

1 128

75

Univ. i Bergen

666

48

874

76

NTNU Trondheim

430

28

520

83

Univ. i Tromsø

374

32

493

76

Norge totalt

2 312

187

3 015

77

Ungarn

294

15

457

64

Tyskland

275

24

322

85

Polen

233

16

304

77

Danmark

65

19

179

36

Irland

81

5

118

69

Sverige

30

21

85

35

Storbritannia

36

4

72

50

Australia

30

1

62

48

Tsjekkia

41

1

47

87

Nederland

32

4

46

70

Malta

6

1

12

50

USA

0

1

7

0

Østerrike

5

1

5

100

Italia

3

0

5

60

Spania

0

1

3

0

Island

2

0

2

100

Frankrike

1

0

2

50

Belgia

0

0

1

0

Andre

0

1

27

0

Utlandet totalt

1 134

115

1 756

65

Totalt

3 446

302

4 771

72

¹ Medisinstudenter som er utmeldt av Nmf.

Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-medlemmer), de medisinske fakultetene (februar 2001) (studenter i Norge) og Statens lånekasse for utdanning (foreløpige tall for studieåret 2000–01 per 1.3. 2001) (studenter i utlandet).

Tilsvarende tabell per 15.8. 2000 finnes i nr. 21/2000. Se også Helsefakta i nr. 4/2001 og i nr. 9/2001 samt Internett:

Anbefalte artikler