Kurskatalogen 2001

Artikkel

blir ikke sendt ut til medlemmene automatisk.

Den ligger på Internett under adressen: www.legeforeningen.no

– Utdanning og kurs

Papirversjonen koster kr 150 og kan bestilles hos Legeforeningen på tlf. 23 10 90 73 eller via e-post: posten@legeforeningen.no.

Anbefalte artikler