Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107

Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Fremmedord er fra tid til annen morsomme. Enkelte pasienters bruk av dem kan få noen hver til å trekke på smilebåndet. Det er all grunn til å omtale pasientenes misforståelser med den største varme og vennlighet. Det er da tross alt lett å kjenne seg igjen, selv om man er blitt latinifisert med årene.

Anbefalte artikler