Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Artikkel

Barneavdelingen, Sentralsjukehuset i Rogaland som gruppe I-institusjon i relasjon til spesialistreglene i barnesykdommer. Godkjenningen gjelder fra 10. januar 2000.

Patologisk-anatomisk avdeling, Sentralsykehuset i Akershus for tre år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i patologi. Godkjenningen gjelder fra 12. januar 2000.

Fysikalsk medisin 3T AS, Trondheim som utdanningsinstitusjon i gruppe II med tellende tjeneste for ett år i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering. Godkjenningen er midlertidig og gjelder frem til 31. desember 2001.

Anbefalte artikler