Brev fra Karelia
10.06.2000
”Hvor er Petrozavodsk? Heter det ikke Karelen?” var mine første to spørsmål da Stein Andresen, drivkraften bak Statens institutt for folkehelses (Folkehelsas) engasjement i Norges østlige nærområder...