Yvette Dehnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Yvette Dehnes (f. 1969) er cand.scient. i analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo. Hun er faglig ansvarlig for proteinanalyser ved Norges laboratorium for dopinganalyse, Oslo universitetssykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Norges laboratorium for dopinganalyse

Oslo universitetssykehus

Artikler av Yvette Dehnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media