Yvette Dehnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Yvette Dehnes

Peter Hemmersbach, Mads Drange, Olivier Rabin, Francesco Botrè, Yvette Dehnes
24.01.2012
In a comment in Tidsskriftet no. 18/2011, with reference to the so-called Tysse case, Waaler et al. share some reflections on doping testing generally and in this case in particular ( 1 ). Race...
Peter Hemmersbach, Mads Drange, Olivier Rabin, Francesco Botrè, Yvette Dehnes
24.01.2012
I en kommentar i Tidsskriftet nr. 18/2011, med referanse til den såkalte Tysse-saken, deler Waaler og medarbeidere noen refleksjoner om dopingtesting generelt og om testingen i den spesifikke saken...