Yngvar Lunde Haaskjold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for nyresykdommer

Medisinsk klinikk

Haukeland universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: idé, utforming, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendt manus.

Yngvar Lunde Haaskjold er spesialist i indremedisin og nyresykdommer, overlege og ph.d.-kandidat.

Artikler av Yngvar Lunde Haaskjold
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media