Yngvar Krukhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Yngvar Krukhaug

Hebe Désirée Kvernmo, Yngvar Krukhaug
19.02.2013
Distal radius fractures are the most frequently occurring type of fracture in Norway, accounting for about 20 % of all fractures. Incidence rates indicate more than 15 000 of these fractures each...
Hebe Désirée Kvernmo, Yngvar Krukhaug
19.02.2013
Norge er distale radiusfrakturer den hyppigst forekommende frakturtypen, den utgjør ca. 20 % av alle brudd. Vurdert ut fra påviste insidensrater har vi her i landet mer enn 15 000 slike...