Ylva Sahlin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kirurgisk avdeling

Sykehuset Innlandet, Hamar

og

Kirurgisk avdeling

Diakonhjemmet Sykehus

Hun har bidratt med idé, design, datasamling, analyse, tolkning, revisjon av manus og godkjenning av innsendte versjon.

Ylva Sahlin er dr.med., spesialist i gastroenterologisk kirurgi, med spesiell interesse for proktologi, og er overlege.

Artikler av Ylva Sahlin
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media