Yi Hu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Revmatismesykehuset i Lillehammer

Yi Hu har bidratt med idé og igangsetting samt utarbeiding, revisjon og godkjenning av manuskriptet.

Yi Hu er ph.d., spesialist i revmatologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Yi Hu
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media