Yi Hu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: rxyihu@revmatismesykehuset.no

Revmatismesykehuset i Lillehammer

Yi Hu har bidratt med idé og igangsetting samt utarbeiding, revisjon og godkjenning av manuskriptet.

Yi Hu er ph.d., spesialist i revmatologi og overlege.

Artikler av Yi Hu
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media