Winfried Rüger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Winfried Rüger

Winfried Rüger
08.04.2011
Jeg kunne ikke sett meg mer enig med Gunnar Andersen om epikriser som gir læring i Tidsskriftet nr. 3/2011 ( 1 ). Begrepet epikrise kommer fra gresk epikrisiV fra epi «etter» og krisiV «vurdering»...