Willy Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Willy Pedersen

Tilmann von Soest, Anders Bakken, Willy Pedersen, Mira A. Sletten
29.06.2020
The measures to limit the spread of infection during the COVID-19 pandemic have intruded on all our lives. Young people have been particularly affected. Schools closed on 13 March 2020 in Norway, and...
Tilmann von Soest, Willy Pedersen, Anders Bakken, Mira A. Sletten
29.06.2020
The strategy to rein in the COVID-19 pandemic has been based on infection control and restrictions on the daily life of the population ( 1 ). Hand washing and social distancing ( 2 ) are especially...
Tilmann von Soest, Willy Pedersen, Anders Bakken, Mira A. Sletten
16.06.2020
Strategien for å begrense covid-19-pandemien har vært basert på smittevern og restriksjoner i folks dagligliv ( 1 ). Håndvask og sosial distansering ( 2 ) er særlig...
Tilmann von Soest, Anders Bakken, Willy Pedersen, Mira A. Sletten
16.06.2020
Tiltakene for å begrense smittespredning i forbindelse med covid-19-pandemien har vært inngripende for alle. Ikke minst har ungdom blitt påvirket. 13. mars 2020 ble skolene stengt og det ble innført...
Willy Pedersen
13.12.2007
Postkoital antikonsepsjon (nødprevensjon, angrepille) er kommet i bruk i mange land i de senere år og antas å være egnet til å forhindre uønskede graviditeter og abort ( 1 ). I Norge kom slik...
Willy Pedersen
01.03.2007
Bruken av rusmidler foregår alltid i en sosial kontekst og kan gi ulike grader av risiko. Det må være innfallsvinkelen når vi skal vurdere khatbruken blant somalierne i Oslo Khat er et rusmiddel som...
Willy Pedersen
28.08.2008
De siste årene er det publisert en serie nye, longitudinelle, populasjonsbaserte studier som tyder på selv lavfrekvent bruk av cannabis kan gi økt risiko for psykose og schizofreni, også kontrollert...
Willy Pedersen
27.08.2009
For en tid siden kunne man lese i Tidsskriftet at den idealtypiske røyker i Norge i dag er «en middelaldrende, skilt Fremskrittsparti-velger, fra Nord-Norge, med kort utdanning, lavt lønnet arbeid i...
Willy Pedersen, Sven Ove Samuelsen, Anne Eskild
22.06.2006
Årlig utføres det rundt 14 000 provoserte aborter i Norge. Vi har tidsserier over abortus provocatus på nasjonalt plan og over sammenhengen med alder, sivilstand og region ( 1 ). I Norge er...
Willy Pedersen
01.07.2004
I løpet av det siste tiåret har norske ungdommer endret seksualatferd. Debutalder ved samleie har falt, særlig hos jentene ( 1 ), og formene for seksuell praksis er blitt mer variert ( 1 ). Det er...
Willy Pedersen, Sven Ove Samuelsen
06.11.2003
I 1980-årene, da AIDS-problemet dukket opp, ble man for alvor oppmerksom på behovet for kunnskap om befolkningens seksualvaner. I forhold til ungdom ble det i tillegg lagt vekt på risikoen for andre...
Willy Pedersen, Kristinn Hegna
30.01.2000
Det offentlige bildet av prostitusjon her i landet utgjøres av voksne kvinner som selger og menn som kjøper sex. Disse kvinnene er beskrevet som preget av vanskelige oppvekstforhold, mange har...
Willy Pedersen
01.12.2005
Hvor farlig er hasj? Forskernes funn er blitt filtrert gjennom subjektive erfaringer og normer. Nå begynner vår viten å bli sikrere. «The smoking of cannabis, even long term, is not harmful to health...
Hege Kornør, Willy Pedersen, Tilmann von Soest, Ingeborg Rossow, Jørgen G. Bramness
06.05.2010
Benzodiazepiner er mye brukt ved angstsymptomer og angstlidelser, som er blant de hyppigst forekommende psykiske lidelsene ( 1 , 2 ). En behandlingsmessig utfordring ved bruk av benzodiazepiner er...
Ingeborg Rossow, Willy Pedersen, Karl Erik Lund
01.07.2010
Sigarettrøyking er en av de viktigste risikofaktorene for tapte friske leveår i Vest-Europa ( 1 ), og et viktig mål for helsefremmende arbeid er å begrense røyking i befolkningen. Lav alder for...
Willy Pedersen
08.01.2013
Mye forskning underbygger at det er en såkalt «J-formet» kurve mellom alkoholkonsum og dødelighet: Avholdende har høyere dødelighet enn de som drikker moderat, mens storkonsumentene har høyest...
Willy Pedersen
05.03.2013
I artikkelen Akoholavholdende – en risikogruppe? viser jeg at unge voksne som ikke har brukt alkohol er kjennetegnet av bl.a. ensomhet, angst og depresjon og at det er en forhøyet andel som mottar...