Willy Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med idé, litteratursøk samt utarbeiding og revisjon av manus.

Willy Pedersen er professor i sosiologi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har deltatt i det offentlige ordskiftet rundt rusreformutvalgets offentlige utredning (NOU) og offentlig uttrykt støtte til regjeringens foreslåtte rusreform.

Artikler av Willy Pedersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media