Wenche Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wenche Haugen

Wenche Haugen, Olav Spigset
13.01.2015
Den nasjonale faglige veilederen for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten sier at metenamin eller lokale østrogener kan ha en forebyggende effekt ved residiverende ukomplisert cystitt hos eldre...