Volker Solyga

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Volker Solyga (f. 1973)

er spesialist i nevrologi, utdannet ved bl.a. Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han er overlege ved Nevrologisk avdeling, Sykehuset Østfold, Fredrikstad.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Nevrologisk avdeling

Artikler av Volker Solyga
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media