Villy Våge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Villy Våge

Anny Aasprang, Villy Våge, Tone Nygard Flølo, Pål Andre Hegland, Ronette Kolotkin, Gerd Karin Natvig, John Roger Andersen
20.08.2019
Patients with severe obesity often have low health-related quality of life ( 1 ), and improving it is therefore a main goal for treatment ( 2 ). Although most patients improve their quality of life...
Anny Aasprang, Villy Våge, Tone Nygard Flølo, Pål Andre Hegland, Ronette Kolotkin, Gerd Karin Natvig, John Roger Andersen
19.08.2019
Pasienter med alvorlig fedme har ofte lav helserelatert livskvalitet ( 1 ). Å bedre denne er derfor et viktig mål i behandlingen ( 2 ). Selv om de fleste pasienter opplever bedring av livskvalitet...
Villy Våge
04.01.2007
Foto © Doron Hanoch, Nonstock/GV-Press Fedmeepidemien har nådd oss og må ikkje lenger bli bagatellisert. Med aukande gjennomsnittsvekt i befolkninga vert det også fleire sjukleg overvektige. Menneske...
Anny Aasprang, John Roger Andersen, Nils Sletteskog, Villy Våge, Per Bergsholm, Gerd Karin Natvig
28.02.2008
Sjukleg overvekt er ein kronisk sjukdom definert som kroppsmasseindeks (BMI ) over 40 kg/m², alternativt 35 – 40 kg/m² med tilleggssjukdom som kan betrast dersom pasienten går ned i vekt. Tilstanden...
Torkel Vang, Villy Våge, Nils Sletteskog
28.02.2002
Pasientar med akutt innsetjande brystsmerter er ei stor diagnostisk utfordring. Symptomet kan oftast tilskrivast kardiovaskulære, pulmonale, muskel- og skjelettopphavelege eller psykiske lidingar,...
Liv Mundal*, Dejan Ignjatovic, Villy Våge, Inger Asmussen, Ståle Sund
30.06.2005
En 82 år gammel kvinne ble funnet bevisstløs i hjemmet i 2002. Hun kom etter hvert til bevissthet, men kastet opp store mengder blod. Pasienten ble hentet av luftambulansen og meldt til...
Villy Våge
28.05.2013
I Tidsskriftet nr. 6/2013 var det ein veldig bra kronikk ( 1 ). Det meiningslause fokuset på DRG, juks med ventelister, konstruktive løysingar for å unngå fristbrot, rapportering av kvasivariablar på...