Villy Våge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Haraldsplass diakonale sykehus

og

Senter for helseforsking

Helse Førde

Han har bidratt med datainnsamling, revisjon av manus og godkjenning av innsendt manus.

Villy Våge er overlege/kirurg og leder for Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N).

Artikler av Villy Våge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media