Villy Våge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Haraldsplass diakonale sykehus

og

Senter for helseforsking

Helse Førde

Han har bidratt med datainnsamling, revisjon av manus og godkjenning av innsendt manus.

Villy Våge er overlege/kirurg og leder for Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N).

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Villy Våge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media