Viktor Berge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Viktor Berge

Viktor Berge
04.05.2020
Sturla Pilskog Penis. En håndbok Myter og sannheter om mannens viktigste verktøy. 213 s, ill. Oslo: Kagge forlag, 2020. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2534-7 I kjølvannet av...
Sophie D. Fosså, Andrea Egey, Svein Andreas Haukaas, Anders Angelsen, Olbjørn Klepp, Viktor Berge, Karol Axcrona, Wolfgang Lilleby
26.02.2009
I en artikkel om hormonbehandling ved prostatakreft i Tidsskriftet nr. 22/2008 forekommer det en del feil som er egnet til å forvirre pasienter og ikke-spesialister ( 1 ). Innledningsvis vil vi...
Barbara Thiem, Viktor Berge
26.06.2003
Multe, Rubus chamaemorus L (Rosaceae-familien), har i vårt land fra gammel tid vært betraktet som den gjeveste av alle ville bær. Selv om planten har en enorm utbredelse rundt hele Nordkalotten, er...
Kristin Austlid Taskén, Anders Angelsen, Aud Svindland, Turid Eide, Viktor Berge, Rolf Wahlquist, Steinar Karlsen
01.12.2005
Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge, med ca. 3 000 nye tilfeller hvert år (Kreftregisteret). Det store dilemmaet for klinikeren er at prostatakreft har en svært variabel og...
Kjersti Nøkleby, Viktor Berge, Morten Stiris, Kjersti Forberg Tufteland, Sjur Humerfelt
21.10.2010
Hevelser i scrotum kan være tegn på en rekke alvorlige sykdommer. Videre utredning er derfor viktig. Denne kasuistikken illustrerer aktuelle differensialdiagnoser og beskriver sjeldne komplikasjoner...
Arne Solberg, Anders Angelsen, Viktor Berge, Wolfgang Lilleby, Jon Iversen, Olbjørn Klepp, Bjørn Brennhovd, Dag Johannessen, Yngve Nygård, Kari Larsen, Andreas Stensvold
30.06.2015
I Tidsskriftet betviler Truls E. Bjerklund Johansen ( 1 ) at norske menn er tjent med egne nasjonale retningslinjer for prostatakreft ( 2 ) fordi han mener disse avviker vesentlig fra European...