Viggo Hansteen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Viggo Hansteen

Helge Waal, Aud L. Krook, Viggo Hansteen
29.03.2007
Joe Siri Ekgren & Harald T. Andersens tilsvar ( 1 ) til vårt innlegg i Tidsskriftet nr. 4/2007 ( 2 ) gjør det nødvendig med noen presiseringer. Vi er ikke «nå» blitt klar over at QTc-...
Helge Waal, Aud L. Krook, Viggo Hansteen
15.02.2007
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 1/2007 ( 1 ) tilskriver Harald T. Andersen & Joe Siri Ekgren «norsk fagmiljø» innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR) den oppfatningen at...
Aud L. Krook, Helge Waal, Viggo Hansteen
18.11.2004
Behandling med metadon kan gi en doseavhengig forlengelse av QT-tiden. Klinisk betydningsfull forlengelse er knyttet til høyere doseringer enn dem som rutinemessig brukes i legemiddelassistert...
Viggo Hansteen
15.05.2003
Trombolytisk behandling med ev. påfølgende redningsangioplastikk kan være et fullgodt alternativ til primær angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt En artikkel av Sigrun Halvorsen og medarbeidere om...
Kåre I. Birkeland, Tor Claudi, Viggo Hansteen, Kristian F. Hanssen, Ingvar Hjermann, Trond Jenssen, Jak Jervell, Ingrid Os
10.09.2000
Den vanligste årsaken til for tidlig død blant pasienter med diabetes er hjerte- og karsykdommer, og forekomsten av slike sykdommer er flere ganger så høy hos diabetikere som hos ikke-diabetikere (1...