Per Vidar Syversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Området legemiddelforsyning

Statens legemiddelverk

Han har bidratt med analyse av data og revisjon av manus.

Per Vidar Syversen er ph.d. i biokjemi og er ansvarlig for analyser ved kvalitetssvikt og spesielle analyseprosjekter.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Per Vidar Syversen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media