Vidar Stenset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vidar Stenset

Mirza Jusufovic, Paulina Due-Tønnessen, Radek Fric, Vidar Stenset
20.08.2013
A man in his sixties was admitted to a local hospital after he was found confused and with impaired consciousness. According to informants, he had by then suffered headache for two days. On...
Mirza Jusufovic, Paulina Due-Tønnessen, Radek Fric, Vidar Stenset
20.08.2013
En mann i 60-årsalderen ble innlagt på lokalsykehus etter at han ble funnet konfus og med redusert bevissthet. Han hadde da ifølge komparentopplysninger hatt hodepine i to dager. Ved undersøkelse var...