Vidar Rao

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vidar Rao

Vidar Rao, Tomm Brostrup Müller, Erik Magnus Berntsen
02.10.2012
En kvinne i slutten av 70-årene ble innlagt på medisinsk avdeling grunnet manglende evne til egenomsorg. Hun fremsto som apatisk, mimikkfattig og svært ordknapp, men somatisk og nevrologisk...
Vidar Rao, Kjell Arne Kvistad, Sasha Gulati
06.08.2013
Et barn ble innlagt med en nyoppstått venstresidig hemiparese. CT caput ved innkomst viste «tett media-tegn» (dense media sign) (piler), noe som ga mistanke om en langstrakt trombe i høyre a. cerebri...
Vidar Rao, Kjell Arne Kvistad, Sasha Gulati
25.06.2013
En ettermiddag landet helikopteret på taket av sykehuset. I akuttmottaket sto traumeteamet klart til å ta imot en 18 måneder gammel gutt. Fem timer tidligere hadde han falt fra sin egen høyde i en...
Vidar Rao, Kjell Arne Kvistad, Sasha Gulati
25.03.2014
Et barn i skolealder ble innlagt etter en episode med forbigående afasi og hemiparese. Det ble gjort MR av hodet med angiografisekvenser som viste innsnevring av øvre deler av begge arteria carotis...