Vidar Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vidar Lund

Susanne Hyllestad, Vidar Lund
28.06.2021
Prøvetaking og smitteoppsporing er avgjørende for å forebygge utbrudd av legionellose. Etter at Legionella for første gang ble beskrevet i Philadelphia i USA i 1976, har sporadiske tilfeller og...
Karin Nygård, Bjørn Gondrosen, Vidar Lund
18.03.2004
Trude Malthe Thomassen peker på dårlig kvalitet på dataene i vår artikkel om vannbårne utbrudd ( 1 ). Mistanke om utbrudd som kan skyldes mat eller vann skal varsles til Folkehelseinstituttet, men vi...
Karin Nygård, Bjørn Gondrosen, Vidar Lund
04.12.2003
Vann har forårsaket mange store epidemier opp gjennom tidene. John Snow var en av de første som ved hjelp av epidemiologiske metoder fastslo at drikkevann var en viktig årsaksfaktor i de store...
Bernardo Guzman-Herrador, Birgitte Freiesleben de Blasio, Vidar Lund, Emily MacDonald, Line Vold, Erik Wahl, Karin Nygård
19.04.2016
På tross av gode vannforsyningssystemer forekommer det fortsatt jevnlig utbrudd forårsaket av forurenset drikkevann, også i industrialiserte land. Tradisjonelle vannbehandlingsmetoder er blitt satt...