Vera Maria Abeler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Vera Maria Abeler (f. 1942) er spesialist i patologi og overlege ved Avdeling for patologi, Radiumhospitalet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus

Avdeling for patologi

Artikler av Vera Maria Abeler
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media