Vera Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ortopedisk klinikk

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med idé, innhenting og tolking av data, utarbeiding og revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte versjon.

Vera Halvorsen er spesialist i ortopedisk kirurgi og seksjonsoverlege.

Artikler av Vera Halvorsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media