Vegard Skirbekk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Folkehelseinstituttet

og

Columbia University

New York

Han har bidratt med tolkning av data, utforming og revisjon av manus og har godkjent siste innsendte versjon.

Vegard Skirbekk er demograf, seniorforsker og professor.

Artikler av Vegard Skirbekk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media