Vegard Skirbekk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vegard Skirbekk

Mette C. Tollånes, Ann Kristin Knudsen, Stein Emil Vollset, Jonas Minet Kinge, Vegard Skirbekk, Simon Øverland
02.10.2018
If we aim to address the health challenges facing the population, we must have an overview of the population’s health status. In Norway, mandatory reporting to the Cause of Death Registry means...
Mette C. Tollånes, Ann Kristin Knudsen, Stein Emil Vollset, Jonas Minet Kinge, Vegard Skirbekk, Simon Øverland
01.10.2018
Skal vi kunne håndtere helseutfordringer i befolkningen, må vi ha oversikt over dens helsetilstand. På grunn av obligatorisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret har vi i Norge hatt god oversikt...