Valjbona Preljevic

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Valjbona Preljevic

Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo
30.06.2015
During the last 10 – 15 years there has been a marked increase in the number of foreign doctors in Norway, to date (2014) approximately 3 900, equivalent to one-sixth of all doctors of working age. A...
Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo
30.06.2015
During the last 10 – 15 years there has been a marked increase in the number of foreign doctors in Norway, to date (2014) approximately 3 900, equivalent to one-sixth of all doctors of working age. A...
Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo
30.06.2015
De siste 10 – 15 årene har det vært en sterk økning i antall utenlandske leger i Norge, til nå (2014) ca. 3 900 eller en seksdel av alle leger i yrkesaktiv alder. Samme utvikling har man sett i USA,...