Utdanningsavdelingen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Utdanningsavdelingen

Inger Johanne Øien, Einar Skoglund, Utdanningsavdelingen
30.06.2000
En overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer (1) gir nordiske leger med spesialistgodkjenning fra ett nordisk land rett til å ha med...