Urban Alehagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Urban Alehagen

Jan Alexander, Urban Alehagen, Jan Olav Aaseth
23.11.2020
Selenium concentration in serum is determined at a few major clinical chemistry laboratories in Scandinavia. Indications for testing are suspected selenium deficiency or toxicity. It is 40 years...
Jan Alexander, Urban Alehagen, Jan Olav Aaseth
23.11.2020
Bestemmelse av selenkonsentrasjon i serum gjøres ved enkelte større klinisk-kjemiske laboratorier i Skandinavia. Indikasjonen for undersøkelsen er mistanke om selenmangel eller -forgiftning. Det er...