Unni Leivestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Unni Leivestad

Unni Leivestad
30.06.2005
Katastrofen i Sørøst-Asia har bl.a. ført til at et stort apparat er mobilisert for å gi hjelp til personer for å bearbeide de sterke opplevelsestraumene for å unngå senskader. Dette er utmerket. Det...