Unni Kirste

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Unni Kirste

Unni Kirste
13.08.2009
Er vi sikre på hva som er den beste kirurgiske teknikken ved benigne tilstander i uterus og ovarier? I så fall – hvordan skal vi sørge for at gynekologene kan det og gjør det godt? I en artikkel i...
Unni Kirste, Gro Killi Haugstad, Siv Leganger, Svein Blomhoff, Ulrik Fredrik Malt
10.05.2002
Pasienter med kroniske bekkensmerter er ofte vanskelige å behandle. Legen erkjenner at pasientene lider, men forstår ofte i liten grad mekanismene som ligger bak. I noen tilfeller er det etter...