Unn Merete Fagerli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Unn Merete Fagerli (f. 1962) er ph.d. og tumoransvarlig overlege for lymfom ved Kreftklinikken. Forfatteren har bidratt med utarbeiding og/eller kritisk revisjon av selve manuskriptet og har godkjent endelig versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kreftklinikken

St. Olavs hospital

og

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Artikler av Unn Merete Fagerli
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media