Unn Kristin Haukvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Unn Kristin Haukvik

Unn Kristin Haukvik, Cecilie Bhandari Hartberg, Ingrid Agartz
23.04.2013
Schizophrenia is a severe disorder with a lifetime prevalence of approximately 1 %. The underlying pathophysiology is unknown. There are currently no «objective» measurable criteria for diagnosing...
Unn Kristin Haukvik, Ingrid Agartz
11.02.2010
Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som rammer 0,5–0,8 % av befolkningen ( 2 ). Etiologien har lenge vært diskutert. Den viktigste risikofaktoren er genetisk sårbarhet, og i de senere år har...
Unn Kristin Haukvik, Cecilie Bhandari Hartberg, Ingrid Agartz
23.04.2013
Schizofreni er en alvorlig sykdom med en livstidsprevalens på ca. 1 %. Den underliggende patofysiologien er ukjent. Det finnes per i dag ingen «objektive» målbare kriterier for diagnostisering av...