Umaer Naseer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Område for smittevern, miljø og helse

Folkehelseinstituttet

Han har bidratt med utforming av studien, innsamling og tolkning av data, utarbeiding og godkjenning av innsendte manuskript.

Umaer Naseer er ph.d. og seniorforsker.

Artikler av Umaer Naseer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media