Ulf Peter Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulf Peter Dahl

Ulf Peter Dahl, Harald Siem
30.03.2017
Takk for et dristig og utfordrende debattinnlegg av A.W. Blomkvist og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 3/2017 om norske legers rolle i den nytenkningen som finner sted på rusfeltet ( 1 ). Vi er enige...