Ulf Köpp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ulf Köpp (f. 1968) er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, med spesialkompetanse innen elektrofysiologi, pacemaker- og ICD-behandling og koronar intervensjon, og er overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt støtte fra Biotronik/St. Jude Medical og Medtronic.

Kardiologisk seksjon

Medisinsk avdeling

Sørlandet sykehus

Artikler av Ulf Köpp
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media