Tyge Tind Tindholdt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tyge Tind Tindholdt

Tyge Tind Tindholdt, Kim Alexander Tønseth, Tomm Kristian Bjærke, Frank Ellof Åbyholm
09.08.2007
Basalcellekarsinom er den vanligste type hudkreft. I Norge registreres det ca. 6 500 nye tilfeller hvert år ( 1 ). Tradisjonell behandling er kirurgisk fjerning. Det er effektivt – med en...
Tyge Tind Tindholdt, Kim Alexander Tønseth
09.08.2007
Brystrekonstruksjon gjøres ved landets plastikkirurgiske avdelinger. Behandlingen som tilbys, varierer fra pasient til pasient ( 1 ), og mange spørsmål må avklares før endelig beslutning om...
Kim Alexander Tønseth, Kjetil Stubberud, Tyge Tind Tindholdt
20.05.2004
Vi har med interesse lest innlegget til Lars Hagen Henriksen angående brystproteser i Tidsskriftet nr. 6/2004 ( 1 ), hvor det angis at det ikke er mulig å foreta en totalvurdering av et protesebryst...
Kim Alexander Tønseth*, Tyge Tind Tindholdt, Ulf Sverre Solberg, Vanja Busic, Haris Mesic, Anadi Begic
06.11.2003
Hypertrofiske arr (fig 1) er fortykket arrdanning innenfor grensene til den primære skaden. Keloid (fig 2) defineres som arrdanning utover den opprinnelige grensen for skaden. Keloid opptrer 5 – 15...
Kenneth Chiu, Tyge Tind Tindholdt, Kim Alexander Tønseth
09.02.2016
It is common for an intravascular catheter to be inserted to administer various types of therapy. Extravasation occurs frequently, and in the most severe cases plastic surgeons are often summoned to...
Kenneth Chiu, Tyge Tind Tindholdt, Kim Alexander Tønseth
09.02.2016
Det er vanlig at pasienter har en intravenøs tilgang for administrering av ulike væsker. Ekstravasering forekommer hyppig, og i de alvorligste tilfellene blir ofte plastikkirurg tilkalt for å vurdere...