Tuva Kolstad Hertzberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tuva Kolstad Hertzberg (f. 1973) er lege i spesialisering i psykiatri og stipendiat. Hun har bidratt med idé, utforming/design, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding, revisjon og godkjenning av innsendt manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Forskningsinstituttet Modum Bad

Vikersund

og

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Institutt for medisinske basalfag

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Artikler av Tuva Kolstad Hertzberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media