Tuva Berit Berg-Knudsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tuva Berit Berg-Knudsen

Tuva Berit Berg-Knudsen, Christoffer Aam Ingvaldsen, Gro Mørk, Kim Alexander Tønseth
29.06.2020
Excision of skin lesions takes place regularly in general practice. The procedure is simple, but correct execution depends on a knowledge of skin anatomy and basic surgical principles. This article...
Tuva Berit Berg-Knudsen, Christoffer Aam Ingvaldsen, Gro Mørk, Kim Alexander Tønseth
23.06.2020
Eksisjon av hudlesjoner gjøres regelmessig i allmennpraksis. Prosedyren er enkel, men riktig utførelse forutsetter kunnskap om hudanatomi og basalkirurgiske prinsipper. Denne artikkelen presenterer...