Trygve Lindback

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trygve Lindback

Trygve Lindback
28.02.2000
Omfanget av AD/HD (attention deficit/ hyperactivity disorder) hos barn i skolepliktig alder er i USA anslått å ligge i området 3 – 5 % (1). Dette tilsier at det her i landet kan finnes 30 000 – 50...