Trygve Lindback

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Trygve Lindback (f. 1939) er barnelege med 20 års erfaring i barnenevrologi. Han er ansatt i Oslo kommunes barne- og familieetat for å bidra med barnenevrologisk kunnskap overfor barnevern og barne- og ungdomspsykiatri.

Oslo kommune

Barne- og familieetaten

Postboks 8729 Youngstorget

0028 Oslo

Artikler av Trygve Lindback
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media